Musicologia

MARÍA VICTORIA VIVES BAIGORRIA Llicenciada i Màster en Musicoteràpia. Pedagoga Musical. Experiència de més de 20 anys a la feina amb nens i adults en el camp de la salut mental, la diversitat funcional i l’educació a Argentina i Espanya. educación en Argentina y España.

QUÈ ÉS LA MUSICOTERÀPIA I COM INTERVÉ?
“La musicoteràpia és un procés interpersonal en el qual el terapeuta utilitza la música i tots els seus aspectes – físic, emocional, mental, social, estètic i espiritual – per ajudar els clients a millorar, restablir o mantenir la salut”. Bruscia (1991).
“La musicoteràpia és l’ús professional de la música i els seus elements com una intervenció en entorns mèdics, educacionals i quotidians amb individus, grups, famílies o comunitats que busquen optimitzar-ne la qualitat de vida i millorar-ne la salut i el benestar físic, social, comunicatiu, emocional, intel·lectual i espiritual. La investigació, pràctica, educació i entrenament clínic en musicoteràpia estan basats en estàndards professionals d’acord amb contextos culturals, socials i polítics”. Federació Mundial de Musicoteràpia (2011).
Hi ha efectes observables a diferents nivells que es produeixen com a resultat de la intervenció musicoterapèutica i la utilització de la música: emocionals, socials, físics i cognitius. La musicoteràpia es recolza en lexperiència musical com a agent dintervenció.
Els beneficis del tractament sistemàtic, orientat als objectius, es poden observar en un procés de canvi en la millora en les relacions interpersonals, en l’augment de l’autoestima, en una motivació i confiança més gran en si mateix, en l’obertura expressiva i en la externalització de sentiments, una millora en l’estat d’ànim, més independència, en l’augment de recursos per afrontar el dia a dia, en el desenvolupament de la creativitat i l’autoconeixement, en la millora en la gestió de les emocions, en la comunicació assertiva i la presa de decisions, en els efectes gratificants de l’estimulació sensoriomotriu i la relaxació, i en el descobriment de noves habilitats.

ON ES POT REALITZAR? QUI SÓN ELS DESTINATARIS?
Es poden diferenciar els àmbits d’inserció pel tipus d’institució (escoles, hospitals, centres de dia, etc), per edats dels usuaris (nens, adolescents, joves, adults i gent gran), per les finalitats que es persegueixen (activitats recreatives,
tractament
terapèutic, activitats comunitàries), o per col·lectius (víctimes de violència, usuaris de salut mental, immigrants, persones sense llar, persones amb diversitat funcional).

PER QUÈ? QUINS SÓN ELS OBJECTIUS QUE ES PERSEGUEIXEN?

 • Millorar la qualitat de vida de les persones mitjançant experiències musicals.
 • Estimular el desenvolupament de competències emocionals, relacionals i comunicatives.
 • Obrir nous canals de comunicació. -Millorar l’autoestima. – Promoure la independència, espontaneïtat i el joc.
 • Restaurar les alternatives i les potencialitats que s’han perdut. – Desenvolupar les capacitats perceptuals i cognitives. – Desenvolupar habilitats sensomotores. – Millorar la memòria, latenció i lorientació en la realitat. – Desenvolupar habilitats per interpretar i comunicar idees i sentiments.
 • Desenvolupar habilitats per a la resolució creativa de problemes.
 • Estimular o relaxar la persona.
 • Estimular la creativitat, la imaginació i la fantasia.
 • QUINA ÉS LA METODOLOGIA DE TREBALL?
  Les sessions poden ser grupals o individuals i tenen una durada aproximada d’una hora per setmana, en un període de temps prolongat segons les necessitats, les expectatives i les orientacions.
  S’utilitzen tècniques actives-expressives i passives-receptives: improvisació musical, recreació musical (o interpretació: tocar diferents instruments, cantar, ballar), l’escolta i la composició. Cada tipus d’experiència involucra un conjunt diferent de comportaments sensomotors, requereix diferents classes d’habilitats perceptuals i cognitives, evoca diferents emocions i comporta diferents processos interpersonals.