Especialitat de Flamenc

L’instrument principal d’aquesta especialitat és la guitarra flamenca, també oferim classes de Flauta travessera, saxo, oboè i percussió. El director de l’aula de Flamenc és el nostre professor especialista Jónatan Jiménez.

En el nivell inicial, els alumnes de l’especialitat de flamenc segueixen el programa Bàsic:

-Bàsic (de 6 a 11 anys) 

-Llenguatge Musical 60 min 

-Instrument en grup 60min 

-Optatives

-Conjunt instrumental 

-Cant coral 

-2on instrument

En el Nivell Avançat i Adults la nostra oferta formativa és:

-Avançat (de 12 a 17 anys) i Adults 

-Llenguatge Musical i Harmonia flamenca 60 min

-Instrument individual 45min 

-Optatives

-Conjunt instrumental

-Acompanyament

-Història del flamenc

-Mètrica i compàs

-Cant coral 

-2on instrument 

-Noves Tecnologies